НАЗП: Масово цените на скъпите плодове се обявяват за 500 гр.

Ново изследване на Националната асоциация за защита на потребителите (НАЗП) показва продължаващи за поредна година нелоялни практики с обявяването на цени при някои търговци на плодове и зеленчуци.

С настъпване на топлите месеци наблюдаваме за шеста поредна година нелоялната практика с обявяването на цени на плодове и зеленчуци, съобщи пред в. „Труд“ председателят на Националната асоциация за защита на потребителите Стоил Алипиев от НАЗП.

Той даде пример с актуалните за сезона ягоди. „Навсякъде по сергиите е обявена цена за 0.500 кг. Първата нула е силно издължена, а цифрите след нея са смалени и петицата е направена тумбеста. Грамажът е поставен в десния долен ъгъл на етикета. В стационарните търговски обекти цената е обявена за килограм с малко по-високо число“, обясни Алипиев.

НАЗП е направила анкета, от която става ясно, че 90% от участвалите в проучването купуват ягоди последно, след като са напълнили потребителските кошници, тъй като плодът лесно може да бъде смачкан.

„Хората си правят предварително проучване на цените преди да преминат към покупките. Установихме, че те са запаметили цената и сравнявайки я с тази в стационарните обекти за ягоди, в напрегнатото ежедневие остават с впечатлението, че тук цената е по-ниска, пропускайки факта, че умножена по две, всъщност е по-висока“, коментира Алипиев. Той обяснява, че стандартите за определяне на цени са свързани с единица мярка и поради това предварително заложените очаквания от потребителите са именно такива.

„Единица, без значение килограм, литър или друга мярна единица. Представянето на цена за 500гр. е изкривяване на икономическото поведение на потребителя, който при равни други условия, може би не би подходил към покупка точно на този продукт“, допълва той.

Когато говорим за наличието или отсъствието на ефективен превантивен и
последващ контрол, ние имаме предвид осигурявяне правото на информация и
защита икономическите интереси на потребителите във всички сектори на
икономиката, както и предпазването им от опасни стоки и услуги, отговаря
Алипиев в отговор на въпроса кои са най-регулираният и
най-неругилираният сектор у нас.

„Годишните отчети на контролния орган – КЗП, както и на омбудсмана, сочат, че жалбите най-често са срещу търговци в областта на бързите кредити, телекомите и естествените монополисти. Не зная дали можем да заключим, че тези сектори са по-малко регулирани или просто потребителите там са най-много. Или пък, че останалите са по-регулирани“, коментира той.

„Асоциацията няма контролни функции, но нашите анализи на пазара сочат, че потребителите най-много страдат именно от търговци в тези сфери – заради неуважено право на рекламация, неравноправни договорни отношения, нелоялни практики. Наблюденията ни също така сочат, че отсъства цялостна защита в областта на потребителските права, както и концепция и стратегия за ефективен контрол на пазара“, казва още експертът по потребителска защита.