Валери Петров е роден на тази дата

Големият български поет, сценарист, драматург и преводач Валери Петров е роден на тази дата. Валери Петров е роден на 22 април 1920 година в семейството на Мария Петрова, преподавателка по френски език в столични гимназии, и д-р Нисим Меворах, професор по правни науки, специалист по семейно право, виден адвокат, обществен деятел, дипломат — посланик в … Read more