Абстрактен експресионизъм

Това течение в изкуството, което се появява по време на Втората световна война в Ню Йорк, създадено от емигранти, е заимствало името си от мрачния немски експресионизъм, вдъхновен от своя страна от готиката. Абстрактният експресионизъм не е нито толкова абстрактен, нито толкова експресионистичен, а по-скоро се доближава до сюрреализма. Първоначално терминът „Абстрактен експресионизъм“ бил използван, … Read more

Категории Без категория Етикети

В МАРС Армор се проведе информационен ден за иновациите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

5 май 2018, Костинброд По реализацията на проект BG16RFOP002-1.001-0016-C01 „Внедряване на иновации и повишаване на конкурентоспособността на Марс Армор ООД”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, беше организиран информационен ден на 04.05.2018 г. в Конферентна зала на предприятието … Read more