Хипертония. Диета при високо кръвно налягане

За хипертония можем да говорим тогава, когато стойността на кръвното налягане, измерено в покой, чувствително е завишена над стойността, която е приета и установена за норма. Кръвното налягане се изразява с две числа (напр. 120/70), при което първото число изразява т.нар. систолично налягане (налягането в кръвоносните съдове в момента, когато сърцето вкарва кръв в кръвообръщението), … Read more